Właściwość

Kancelaria obejmuje właściwość Sądu Rejonowego w Koninie, do której należy miasto Konin oraz następujące gminy:
GolinaGrodziecKazimierz BiskupiKleczewKramskKrzymówOstrowiteRychwałRzgówSkulskStare MiastoŚlesinWilczyn.

Zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych, komornik działa na obszarze swojego rewiru. Rewirem jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik.

Ponadto na podstawie art. 10 ustawy o komornikach wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika z wyjątkiem spraw:

– o egzekucję z nieruchomości;

– o wydanie nieruchomości;

– o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;

– o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;

– w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

 

Właściwość apelacji określa obszar Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

 

Wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.